header-catalog
mecanic-produse

Articole

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. Introducere

Vă rugăm să consultați informațiile din prezentul document, deoarece acesta exprimă politica SC ATY EUROPARTS IMPEX SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

SC ATY EUROPARTS IMPEX SRL administrează in conditii de siguranta datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastra în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație în scopurile specificate ale acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cunoscută sub numele de GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), modificată și completată. Pentru a putea oferi serviciile noastre sau a colabora (în funcție de situație), avem nevoie de un minim de date personale. Ne angajăm să gestionăm aceste date în siguranță și în acest scop, am implementat proceduri pe care le tratăm cu seriozitate.

 

De ce sunt prelucrate datele mele?

Avem nevoie de datele dvs. pentru a vă putea informa despre starea contului dvs. la atyeuroparts.ro, precum și informații despre evoluția și starea comenzilor și a cererilor trimise sau inițiate de dvs., menținerea relației comerciale și alte situații care au drept scop ducerea la bun sfârșit a contractului de vânzare-cumpărare comercială a produselor noastre inițiat cu acordul dvs. Toate acestea sunt în concordanță cu prevederile GDPR, precum și cu legile actuale. Datele personale colectate și prelucrate sunt numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de contact și adresa de livrare. Cu alte cuvinte, minimul necesar pentru a va putea oferi serviciile noastre.

 

Cu cine pot vorbi despre prelucrarea datelor mele?

Pentru a asigura securitatea datelor dvs., am desemnat o persoană responsabilă de protecția datelor. Pentru orice neclaritati și întrebări legate de prelucrarea datelor de către ATY EUROPARTS IMPEX SRL și partenerii săi, puteți trimite un e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Informații și definiții

Începând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare "Regulamentul GDPR".

În cadrul ATY EUROPARTS IMPEX SRL, prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

DEFINIȚII:

 

• Operator = Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este ATY EUROPARTS IMPEX SRL, societate comerciala cu capital privat, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14118/2007, cod fiscal RO 22158231 și sediul social în str. Bobalna, nr. 28, sector 5, București.

 

• Protecția datelor cu caracter personal (DPO) = adresa la care pot fi transmise cererile de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: str Bobalna., Nr. 28, sector 5, București, sediul ATY EUROPARTS IMPEX – in atentia RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• Cookies = Un "cookie" reprezinta un fișier mic, format din litere și numere. Acesta este descărcat în memoria unui computer sau a altui dispozitiv utilizat pentru navigarea pe internet (smartphone, tabletă etc.) atunci când utilizatorul accesează un anumit site Web.

 

• Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = o persoană identificată sau identificabilă (care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator: nume, număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul / mai multe elemente specifice , care sunt de identitate fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise Operatorului (de exemplu, un client sau un potențial client, un candidat pentru o anumită poziție disponibilă, un utilizator al site-ului Operator, etc.).

 

• Categorii de date prelucrate = datele personale (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail etc.) sunt procesate de noi numai dacă introduceți aceste date într-un câmp de pe site, le trimiteți prin e-mail sau in persoană.

 

• Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau a seturilor de date cu caracter personal cu sau fără utilizarea mijloacelor automate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea , divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

3. OBIECTIVELE ȘI PUNCTUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucram datele dvs. personale vizează strict relația dintre ATY EUROPARTS IMPEX SRL și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu cea mai mare confidențialitate și numai în scopurile pentru care au fost colectate. Vă rugăm să consultați mai jos scopurile pentru care prelucram datele și temeiul juridic:

 

3.1. CONTRACTAREA ȘI ADMINISTRAREA RELAȚIILOR CU CLIENȚII:

 

a. Accesarea site-ului:

De fiecare dată când un utilizator accesează o pagină de pe site-ul nostru și de fiecare dată când este deschis un fișier, datele de acces sunt salvate de noi și parțial de terțe părți sub formă de fișiere de protocol. Fiecare set de date include: pagina web de la care accesați site-ul nostru web, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferate, informațiile despre programul de navigare și sistemul de operare utilizat de dvs.

 

b. Localizarea geografică:

Prin locația geografică cu adresa IP, este posibil din punct de vedere tehnic să se estimeze locația utilizatorului de internet. După terminarea sesiunii in curs, adresa IP nu este stocată la noi in scopul localizarii geografice.

 

c. Date despre contul clientului:

Când creați un cont de client utilizând opțiunea "creați cont", datele dvs. vor fi salvate în baza de date ATY EUROPARTS IMPEX SRL. Puteți cere să ștergeți datele dvs. precum si contul dvs. de client în orice moment. Dacă plasați o comandă pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate în scopul desfasurarii cu succes a procesului de vanzare.

 

d. Datele pentru plasarea unei comenzi:

Datele personale stocate vor fi folosite în scopul derulării contractelor și prelucrării cererilor dumneavoastră. După încheierea contractului sau a solicitării dvs., datele dvs. vor fi salvate, luând în considerare perioadele de păstrare în conformitate cu legile fiscale și comerciale și, dacă este cazul, pentru o perioadă de timp necesară protejării drepturilor Operatorului.

 

e. Datele serviciului de newsletter:

Când furnizați datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dvs. sunt utilizate de ATY EUROPARTS IMPEX SRL pentru a trimite mesaje de marketing direct. Acest serviciu de newsletter nu este necesar pentru a rula contractul de vânzare sau cererea dvs. de ofertă și va puteți da acordul separat. Prin acțiuni de marketing direct, vă putem ține la curent cu produsele, serviciile și campaniile noastre, respectând prevederile legale în vigoare. Folosirea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul de newsletter. Puteți renunța la newsletter gratuit în orice moment prin: accesarea contului dvs., verificarea opțiunii "Dezabonare" din buletinul informativ sau trimiterea unui e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , prin care solicitați în mod explicit dezabonarea. Dacă nu vedeți opțiunea de dezabonare, nu sunteți abonat la serviciul de newsletter și nu vom prelucram datele în acest scop.

➢ TEMEI JURIDIC: interesul legitim al operatorului de a evita frauda on-line și de a asigura funcționalitatea generală a site-ului, executarea unui contract și acordul persoanei vizate, după caz.

 

3.2. ACTIVITĂȚI DE RECRUTARE:

● Pentru a vă depune rapid candidatura dvs. privind unul dintre posturile disponibile în cadrul ATY EUROPARTS IMPEX SRL, puteți trimite CV-ul la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Vom folosi datele și documentele dvs. numai pentru a procesa solicitarea dvs. sau pentru a identifica o postare adecvată disponibilă în cadrul ATY EUROPARTS. Ele sunt stocate în baza noastră de date, protejate împotriva accesului neautorizat și prelucrate în conformitate cu legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

➢ TEMEI JURIDIC: consimțământul persoanei vizate.

 

3.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

• Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care fac mai ușor vizitatorii să folosească magazinul online ATY EUROPARTS IMPEX.

• În general, rolul cookie-urilor este acela de a asigura o interacțiune rapidă și ușoară între utilizatori și site-uri web. Cookie-urile sunt, de asemenea, folosite pentru a permite utilizatorilor să își reia cu ușurință activitățile în următoarele vizite ale unui site vizitat anterior. În mod normal, modulele cookie indică serverului ce pagini sunt afișate utilizatorului, fără a fi nevoie să vă amintiți de la început paginile pe care le navighează sau să navigați pe site.

Notă: Cookie-ul nu poate accesa informații de pe hard disk-ul utilizatorului, nu conține software sau viruși și este complet "pasiv".

➢ TEMEI JURIDIC: Interesul legitim în furnizarea permanentă de servicii îmbunătățite utilizatorilor atyeuroparts.ro

Notă: Dacă intenționăm să procesăm datele dvs. personale în alt scop decât cele menționate mai sus, vă vom furniza informații despre acel scop secundar și orice informații relevante înainte de o astfel de prelucrare ulterioară.

 

4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

4.1. Drepturile persoanei în cauză și modul în care acestea pot fi exercitate

În conformitate cu Regulamentul GDPR, ca persoană vizată, beneficiați de un cumul de drepturi, și anume:

a. Dreptul la informare și accesul la datele cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a prelucrării datelor personale referitoare la dvs. sau, în caz afirmativ, a accesului la aceste date.
b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care vă privesc și / sau pentru a obține finalizarea datelor personale care este incompletă, cu mențiunea că în cazul unui cont online puteți efectua aceste modificări din secțiunea de editare a datelor din cont.
c. Dreptul de a fi uitat: dreptul de a opri prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs., fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică unele dintre motivele menționate în Regulamentul GDPR.
d. Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține restricții de prelucrare în anumite cazuri.
e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi date cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite unui alt operator. În contul dvs., aveți opțiunea de a descărca datele pe care le căutați folosind butonul "Descărcare date" de lângă datele care va interesează.
f. Dreptul la opoziție: dreptul de a se opune în orice moment procesării datelor cu caracter personal care va privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profil, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă.
h. Dreptul de a face recurs prin intermediul unei plângeri către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) dacă considerați că datele dvs. nu au fost prelucrate în conformitate cu legea.

 

Cum puteți exercita aceste drepturi?

Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne trimiteți prin solicitare scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa poștală: str. Bobalna, nr. 28, sector 5, București, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

 

In cât timp răspundem la cererile trimise de catre dvs.?

În termen de maxim o lună de la primirea solicitării dvs., veți primi informații despre acțiunile întreprinse sau, dacă este cazul, despre motivele pentru care măsurile solicitate nu pot fi luate.

Notă: Rețineți că pentru a răspunde la o solicitare de acces la datele personale, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei în cauză. De asemenea, în conformitate cu Regulamentul GDPR, timpul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu până la două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și numărul de solicitări, iar noi vă vom informa despre această problemă, dacă este cazul.

 

5. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii care proceseaza date cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene trebuie sa respecte aceleasi prevederi legale, oferind acelasi nivel de protectie ca si Operatorul.

 

Cine are acces la datele dvs.?

Clienți:
• Procesorul sau procesatorii care procesează cererea oferta sau cererea de comandă; accesul la datele dvs. este contorizat;
• Ddepartamentul de contabilitate care procesează datele de facturare pe baza legală;
• Directorul general, directorul departamentului IT și responsabilul cu protecția datelor (DPO).
Recrutori și angajați:
• Coordonatorii / directorii punctelor de lucru;
• Departamentul de Resurse Umane care prelucreaza datele salariale pe baza legală;
• Directorul general, directorul departamentului IT și responsabilul cu protecția datelor (DPO).

 

ATY EUROPARTS IMPEX SRL furnizează datele dvs. personale altor companii cu care se afla în parteneriat, dar numai pe baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, pentru a se asigura că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face în conformitate cu legislația în vigoare .

 

Notă: Pentru beneficiarii activi în Statele Unite ale Americii, Operatorul garantează că aceștia sunt certificați ca "Protecție de confidențialitate" și că sunt considerați de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție. Lista companiilor care aderă la "Privacy Shield" este disponibilă pe acest site: https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

5.1. TRANSMITEREA DATELOR IN VEDEREA PROCESARII COMENZILOR

Datele personale stocate de ATY EUROPARTS IMPEX SRL sunt transmise colaboratorilor noștri pentru completarea / livrarea comenzilor. De exemplu, datele dvs. vor fi trimise companiilor de curierat dacă alegeți să livrați comanda de curierat. Dacă selectați opțiunea de a plăti online cu o carte bancară, este important să știți că această operațiune se efectuează într-un mod sigur pe site-ul furnizat de procesatorul de plată, iar ATY EUROPARTS IMPEX SRL transmite procesorului de plăți numai date legate de comanda dvs. (ATY EUROPARTS IMPEX SRL nu accesează și nu procesează date personale referitoare la cardul bancar).

 

5.2. TRANSMITEREA DATELOR PENTRU SCOPUL SERVICIULUI NEWSLETTER

În prezent, ATY EUROPARTS IMPEX SRL nu utilizează nicio terță parte pentru serviciul newsletter și dacă se întâmplă acest lucru în viitor, persoanele care sunt abonate la newsletter vor primi o notificare care va necesita din nou consimțământul lor . Puteți renunța întotdeauna la serviciul newsletter - fie din contul dvs. - secțiunea "Abonari", fie făcând clic pe butonul "Dezabonare" din mesajul primit sau prin trimiterea unui e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prin care solicitați în mod explicit dezabonarea .

 

5.3. TRANSMITEREA INSTITUȚIILOR, HOTĂRÂRILOR ȘI AUTORITĂȚILOR COMPETENTE PENTRU CERCETAREA SIGURANȚĂRII INFORMAȚIILOR PENALE

În cazuri speciale, când acest lucru este cerut de lege, ATY EUROPARTS IMPEX SRL poate furniza instituțiilor competente informații despre datele cu caracter personal.

 

5.4. TRANSMITEREA PENTRU ALTE PĂRȚI TERȚE

Pentru a vă oferi o experiență plăcută în mediul online, ne străduim în mod constant să îmbunătățim / menținem software-ul utilizat și echipamentele (computere, imprimante etc.). În acest sens, avem contracte de dezvoltare și întreținere cu firme specializate de programare și întreținere IT. Aceste contracte oferă clauze privind prelucrarea datelor dvs. și interzic orice prelucrare care depășește domeniul de aplicare al contractului de dezvoltare sau de întreținere.

 

5.5. SITUAȚIILE DE REȚEA SOCIALĂ

Site-ul nostru utilizează "plugin-uri" de la operatorii de rețele sociale. Cu acest plugin-uri, utilizatorii site-ului nostru pot distribui produsul sau pagina de informații pe www. atyeuroparts.ro pe orice rețea socială pe care o doresc sau prin e-mail. Acest plugin nu colectează datele personale ale utilizatorului. Procesul constă într-un transfer de date (imagini, link-uri, text) între site-ul ATY EUROPARTS și platforma aleasă.

 

5.6. GOOGLE ADWORDS / ANALYTICS SERVICIUL DE ANALIZĂ WEB

Site-ul nostru utilizează serviciul Google Analytics "Google Adwords / Analytics" de analiză web al Google Inc. în scopuri statistice. Google Analytics este o analiză a paginilor web furnizate de Google, Inc. ("Google"), care la rândul său utilizează module cookie. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului dvs. vor fi transmise și stocate pe serverele americane ale Google. Google va folosi aceste informații în numele operatorului acestui site pentru a evalua utilizarea site-ului dvs., pentru a genera rapoarte privind activitatea site-ului pentru operatorii site-ului web și pentru a le furniza alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului . Google nu prelucrează datele dvs. personale, iar rapoartele generate nu vă identifică în mod specific persoana. Adresa IP pe care browserul dvs. o trimite nu va fi asociată cu alte date deținute de Google. Puteți refuza cookie-urile selectând setările corespunzătoare pentru browserul dvs., dar în această situație este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului. De asemenea, puteți să nu mai utilizați Google Analytics descărcând și instalând Addon Browser de excludere Google Analytics pentru browserul dvs.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro.
Notă: Informații suplimentare sunt disponibile în Termenii și condițiile Google Analytics și Google Analytics.

 

6. BAZA LEGALA

Pentru mai multe detalii, consultați baza legala:

• Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (disponibil la http: //dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).
• Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

Managementul de top al ATY EUROPARTS IMPEX SRL se angajează să se asigure că această politică de confidențialitate este respectată de toți angajații prin implementarea unor proceduri / reguli interne specifice privind protecția datelor cu caracter personal, bazate pe baza legală pentru prelucrarea acestora.

 

Prin citirea acestor Termeni și condiții, ați luat la cunoștința faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege. Vă mulțumim că ați citit politica de confidențialitate și informațiile aferente și sperăm că veți avea cele mai bune experiențe cu noi.

 

Drumuri bune și plăcute!

1. Introducere

2. Informații și definiții
3. Scopul
și temeiul juridic
4. Drepturile tale
5. Destinatari
6. Temeiul juridic

Caută în catalog

Autentificare